Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře

ČR - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemku k pronájmu

2.8.2017, Úřední deska

Žádost o pronájem musí být doručena na Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění.