Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře

CZECH POINT

Na Obecním úřadě Oudoleň je zřízeno kontaktní místo CZECH POINT. To znamená, že je zde možné pořídit např. tyto ověřené výpisy:

 • výpis z katastru nemovitostí (je třeba znát katastrální území a dále číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo pozemku a nebo popisné číslo domu)
 • výpis z obchodního rejstříku (je třeba znát IČO)
 • výpis ze živnostenského rejstříku (je třeba znát IČO)
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů.

K výpisu z rejstříku trestů je zapotřebí platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
K výpisu z bodového registru řidičů je zapotřebí platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas a platný řidičský průkaz.

Ceny výpisů

 • výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového registru řidičů: 100 Kč
 • ostatní výpisy: první stránka 100 Kč, každá další strana 50 Kč.

Dále možné pořídit tyto dokumenty:

 • formuláře agendy ISDS (např. zřízení datové schránky)
 • formuláře základních registrů (např. výpis z registru obyvatel, z registru osob)
 • formuláře autorizované konverze dokumentů.