Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

HLASOVÁNÍ V PÁTEK 24. SRPNA KONČÍ - Hlasujte pro náš projekt - Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek

23.8.2018, Obecní úřad - zpravodajství

     Během posledních 60. - 70. let zmizelo to, co patřilo k tváři české krajiny po staletí - polní cesty, aleje, remízky. Tak zmizela i stará poutní cesta, která vedla přes naši obec k poutnímu kostelu v Sopotech. Zachoval se po ní jen kamenný kříž u tří starých lip a místní název Hraběnčin křížek. Proto se obec rozhodla obnovit cestu k tomuto kříži a vysadit podél cesty alej ovocných stromů starých odrůd. Celkem bude vysazeno 120 stromků - třešně, jabloně, hrušně a slivoně. 

     Na projekt obec získala dotaci z Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny ve výši 40 % z celkových nákladů. Obec dále požádala o dotaci z Nadace Partnerství a náš projekt byl zařazen do hlasování STROMY MÍSTO LETÁKŮ společnosti MAKRO. Hlasovat můžete na: https://www.makro.cz/spolecenska-odpovednost/stromy-misto-letaku/hlasovani-pro-stromy

Hlasování potrvá do 24. srpna 2018.

PROSÍME VÁS O VAŠE HLASY PRO NÁŠ PROJEKT. 

     Výsadba aleje proběhne v měsíci říjnu a zapojit se do ní může každý. V souladu s názvem projektu se mohou přihlásit občané nebo rodiny, kteří mají zájem si v této aleji vysadit svůj vlastní stromek. Ale nemusí to být jen občan obce a nemusí mít v obci domek. Uvítáme každého zájemce. 
     Každý stromek bude opatřen keramickou popiskou s obrázkem ovoce a jménem sázejícího.
     Přihlásit se můžete do 21. 9. 2018 na obecním úřadě.

     Do projektu se aktivně zapojí mateřská a základní škola: děti alej nakreslily (kresby jsou zveřejněny ve fotogalerii a budou vystaveny na obecním úřadě), dále ve škole proběhne beseda s dětmi o ovocných stromech v krajině a jejich významu a děti vyrobí keramické popisky na stromy. Pomoc s projektem náme také příslíbil spolek Včelaříků. 

     Součástí výsadby bude doprovodný program (naučná stanoviště podél plánované aleje pro děti) a občerstvení. Obec má také v plánu opravit křížek, nechat prořezat lípy a umístit u křížku lavičku. 

Alej očima dětí: výkresy.