Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

Mateřská škola - červen 2018

11.7.2018, ZŠ a MŠ Oudoleň - zpravodajství

     Letošní Mezinárodní den dětí, jsme se rozhodli strávit jako indiáni. Plnili jsme různé úkoly a soutěže s indiánskou tematikou, např. nakreslit indiána, zazpívat indiánské písně, najít ztracené pírko, hod na bizona, indiánský běh atd. Za splněné úkoly si malí indiáni odnesli sladkou odměnu.
     K příležitosti tohoto dne k nám přijelo loutkové divadlo pana Hrubce s pohádkou: Zvířátka a loupežníci, děti odcházely z divadla jako vždy velmi nadšené.
     Na dva červnové týdny k nám do MŠ docházela na souvislou pedagogickou praxi studentka Jana z VOŠ a SPgŠ v Litomyšli, děti se jí představily, něco o sobě prozradily, aby je paní učitelka lépe poznala a mohla si na vlastní kůži vyzkoušet různé činnosti v našem kolektivu.
     Dne 9. 6. proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky, děti se na něj pečlivě připravovaly a samy si vymyslely legrační pásmo – Opičí kapela, která nám na rozloučení pěkně zahrála. Loučení bylo jako každý rok plné milých emocí nejen pro předškoláky, ale také pro paní učitelky s vřelým poděkováním od představitelů obce.
     Ke konci roku jsme se snažili trávit hodně času venku, jelikož bylo příznivé počasí. V lese jsme stavěli domečky, hráli si na zahradě a starali se o náš záhonek. Ale ani ve školce jsme nezaháleli a věnovali se poznávání České republiky – putovali jsme s praotcem Čechem na horu Říp, tancovali na skladbu Vltava od Bedřicha Smetany a kreslili státní vlajku a znak.
     Ten dělá to a ten zas tohle byl název dalšího tématu, o kterém jsme si s dětmi povídali. Děti si ujasňovaly práci, kterou dělají jejich rodiče, a přemýšlely nad tím, čím by chtěly být, až budou velké. Dále jsme si hráli na listonoše, kominíky, kuchaře a cukráře a skrze pantomimu děti poznávaly další profese. U této hry si děti užily spoustu legrace.
     Na závěr školního roku se děti zúčastnily hudebního pořadu o Bohuslavu Martinů. Naučily se písničku o je-ho životě a vyslechly si jeho nejznámější hudební skladby.
     Poslední týden jsme absolvovali velmi milou návštěvu u paní Františky Stehnové z Oudoleně, která nám povyprávěla o době bez televize a o starých hrách a trávení času a provedla nás svým stavením. Děti se dozvěděly, co je vejminek, průjezd, co znamená, že jdeme za humna atd. Návštěva se dětem tak líbila, že jsme se s paní Stehnovou domluvili, že ji budeme moci v příštím roce znovu navštívit s příslibem dalšího vyprávění. Alespoň touto formou ji mnohokrát děkujeme.
     Teď už se s dětmi těšíme na prázdniny, všem rodičům i dětem přejeme, ať jsou plné sluníčka a nových zážitků a znovu se společně v září setkáme v mateřské škole. Paní učitelky MŠ