Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

Pravidla Obce Oudoleň pro poskytování příspěvku pro výstavbu rodinného domu

13.6.2018, Vyhlášky a nařízení obce


Zastupitelstvo obce Oudoleň schválilo Pravidla Obce Oudoleň pro poskytování příspěvku pro výstavbu rodinného domu. 

Příspěvek je určen pro dvě kategorie níže uvedených nemovitostí:
1. demolice neobydleného rodinného domu s následnou výstavbou nového rodinného domu
2. výstavba nového rodinného domu na vlastním pozemku, bez požadavku na zbudování či dobudování inženýrských sítí na náklady obce.

Maximální výše finančního příspěvku je stanovena následovně:

1. kategorie - demolice + výstavba 150 000 Kč
2. kategorie - výstavba 100 000 Kč

Žadatel může žádat o příspěvek buď 1. kategorie nebo 2. kategorie, nelze žádat o příspěvek obou kategorií.