Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

Pravidla Obce Oudoleň pro poskytování dotace pro výstavbu rodinného domu

18.5.2018, Vyhlášky a nařízení obce


Zastupitelstvo obce Oudoleň schválilo Pravidla Obce Oudoleň pro poskytování dotace pro výstavbu rodinného domu. 

Dotace je určena pro dvě kategorie níže uvedených nemovitostí:
1. demolice neobydleného rodinného domu s následnou výstavbou nového rodinného domu
2. výstavba nového rodinného domu na vlastním pozemku, bez požadavku na zbudování či dobudování inženýrských sítí na náklady obce.

Maximální výše dotace je stanovena následovně:

1. kategorie - demolice + výstavba 150 000 Kč
2. kategorie - výstavba 100 000 Kč

Žadatel může žádat o dotaci buď 1. kategorie nebo 2. kategorie, nelze žádat o dotaci obou kategorií.