Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře

Svoz nebezpečného odpadu

19.5.2017, Nebezpečný odpad a zářivky

V úterý 23. 5. 2017 od 15.55 do 16.15 hodin proběhne u montované haly v dolní části obce svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.

Mezi nebezpečný odpad patří: baterie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, apod.
Tento svoz není určen na odvoz velkoobjemových odpadů. Termíny svozů jsou firmou organizovány tak, aby měli občané možnost ve stanovenou dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. Prosíme tedy občany, aby přivezli odpad ve stanovenou hodinu a neukládali ho u montované haly dopředu. V rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit a dehtovou lepenku.