Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

Téměř veřejné hlasování o nejvěrnější portrét Bedřicha Smetany (článek napsaný v souladu s GDPR)

17.5.2018, ZŠ a MŠ Oudoleň - zpravodajství

     Žáci a žákyně 3., 4. a 5. ročníku ZŠ kreslili v hodině hudební výchovy portrét českého hudebního velikána Bedřicha Smetany. K dispozici měli fotografii promítnutou na plátno a svůj výtvarný talent.
     Výsledek byl více než uspokojivý. Ze všech portrétů na nás shlížel skladatel jako živý. Abychom předešli zaujatosti vyučující osoby, inklinující spíše k impresionismu a surrealismu, a spravedlivě rozhodli, která z podobizen je opravdu nejvěrnější, vyvěsili jsme portréty na nástěnku a označili čísly, aby veřejnost za nás toto složité rozhodování vyřešila. Svůj názor mohl hlasováním vyjádřit každý, kromě samotných autorů vystavených hodnotných děl.
     Hlasů se sešlo opravdu mnoho, za což se sluší na tomto místě poděkovat všem hlasujícím. Děkujeme.
      A nyní to, na co všichni netrpělivě čekají: Který Bedřich Smetana si byl nejvíce podobný? Na prvním místě se s dvaceti hlasy umístil portrét č. 7, jehož autorem(-kou) byl(-a) žák(-yně) 4/6, na druhém místě podobizna č. 8 od 3/4 a na třetím dílo č. 1 od žáka(-yně) 3/5. Autor(-ka) vítězné podo-bizny Bedřicha Smetany byl(-a) odměněn(-a) kelímkem dvanáctiprocentní smetany. Ostatní umělci(-kyně), tedy 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/7, 4/8, 4/9, 3/4, 3/5, 3/6 a 5/2, získali alespoň smetanové bonbóny.
      Můžeme tedy konstatovat, že se soutěž vydařila a už se těšíme na Antonína Dvořáka. Učitelka ZŠ/4/0,5