Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

Uzavírka silnice č. I/34, Brodská ulice, Ždírec n/D. - přemístění autobusových zastávek

11.10.2017, Zpravodajství

Ředitelství silnic a dálnic ČR oznamuje, že v době od 12. do 27. října bude částečně uzavřena silnice I/34, Brodská ulice, v úseku 395 m, a to od okružní křižovatky po křižovatku u Lázničků. Doprava bude řízena signalizačním zařízením.

Dva dny v tomto termínu bude úplná uzavírka, během které bude v jednom dni provedeno frézování vozovky a v jednom dni pokládka obrusné vrstvy.
Objízdná trasa bude vedena po Chrudimské a Žďárské ulici. Práce bude provádět spol. M-SILNICE, a.s., Pardubice.  (www.zdirec.cz)

 

Vedení VLOD- přemístění zastávek: 

620757
Zast.“Ždírec n.Doubr.,cukrárna DIPP“ je přemístěna  na zast.“Ždírec n.Doubr.,ZŠ“
Zast.“Ždírec n.Doubr.,rozc.k žel.st.“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel.st.“
Zast.“Ždírec n.Doubr.,ZŠ“ je přemístěna na zast.“Ždírec n.Doubr.,žel.st.“ -  pro spoj 10

600660
Zast.“Ždírec n.Doubr.,cukrárna DIPP“ je přemístěna na zast.“ “Ždírec n.Doubr.,ZŠ“

600350

Zast.“Ždírec n.Doubr.,rozc.k žel.st.“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel.st.“
Zast.“Ždírec n.Doubr.,DIPP” je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel.st.“

600340
Zast.“Ždírec n.Doubr.,DIPP“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel.st.“

600320
Zast.“Ždírec n.Doubr.,rozc.k žel.st.“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel.st.“
Zast.“Ždírec n.Doubr.,ZŠ“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel.st.“  - pro spoj 5
Zast.“Ždírec n.Doubr.,ZŠ“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,pošta“ – pro spoj 20
Zast.“Ždírec n.Doubr.,DIPP“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel.st.“

600200

Zast.“Ždírec n.Doubr.,rozc.k žel.st.“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel.st.“
Zast.“Ždírec n.Doubr.,ZŠ“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel.st.“ –  spoje 2, 4, 18, 14, 10, 8, 26, 28
Zast.“Ždírec n.Doubr.,ZŠ“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,pošta“ – pro spoj 21, 5
Zast.“Ždírec n.Doubr.,DIPP“ je přemístěna na zast.““Ždírec n.Doubr.,žel. stanice