Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

Vesnice roku 2018 - naše obec získala Diplom za rozvíjení lidových tradic

12.6.2018, Obecní úřad - zpravodajství

V pondělí 11. 6. nás navštívila desetičlenná komise Vesnice roku Kraje Vysočina. V průběhu pevně daného časového prostoru dvou hodin jsme se snažili co nejlépe odprezentovat naši obec. Nakonec se nám podařilo získat, hlavně zásluhou paní učitelky Marty Půžové a dětí z Hudebně pohybového kroužku lidových tradic, Diplom za rozvíjení lidových tradic. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i samotné prezentaci obce. 

Vesnicí roku Kraje Vysočina stal Vepříkov. Všechny výsledky najdete na https://www.kr-vysocina.cz/vesnici-roku-kraje-vysocina-je-veprikov/d-4088554/p1=1013.

Fotografie k prezentaci obce.