Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

Základní informace

Základní údaje

Obec Oudoleň leží v kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod. Rozprostírá se v táhlém údolí Oudoleňského potoka, zvaného též Oudoleňka.

Název obce

Původní název byl Údolen. Alena Polívková v objevné práci: „Naše místní jména a jak jich užívat“ Oudoleň řadí mezi příklady akademických hádek jazykovědců po zrodu Československa. Řešili „kardinální“ otázku, zda takové místní jméno je přijatelné pro spisovnou češtinu, zvláště pro její kulturní podobu. Takřka bez výjimky byly v zápalu boje za jazykovou čistotu na Moravě a ve Slezsku přejmenovány všechny Oujezdy na Újezdy. Menší důslednost této snahy v Čechách zachránila Oudoleň před úředním překřtěním na poněkud méně oblé Údolí. Další informace o vzniku názvu obce viz. Historie.

Informace o dopravě

Obcí prochází silnice III. třídy 3509. Dříve to byla vozová cesta, která vedla středem obce. Roku 1902 - 1903 byla přestavěna na silnici. Nejbližší železniční stanice se nachází ve Ždírci nad Doubravou. Autobusové spojení je zajištěno s Havlíčkovým Brodem, Přibyslaví a Chotěboří.

První písemná zpráva

Oudoleň je zmiňována ve starých písemnostech v souvislosti s odbočkou Liběcké stezky. První písemná zmínka o obci má letopočet 1397, i když pravděpodobně obec existovala již dříve. Dříve tu žili němečtí horníci, později se obec počeštila. Podle pověsti o sirotcích Údolenovi a Jitce král věnoval po přemožení loupeživého rytíře Mikše část jeho pokladu těmto sirotkům, kteří si za něj vystavěli dvory Oudoleň a Jitkov. V 17. století náležela obec k jitkovskému a později k polenskému panství. (viz. Historie).

Občanská vybavenost

V obci je mateřská škola a dvojtřídní základní škola pro 1. až 5. ročník se školní družinou a dětským klubem.
Občanům slouží prodejna smíšeného zboží, pošta Partner, pohostinství, koupaliště, dvě hřiště na tenis, nohejbal a volejbal, herna stolního tenisu, posilovna a knihovna s biliárem a bezplatným internetem. Několik soukromých domů nabízí ubytování.
Obec Oudoleň, za podpory Kraje Vysočina, a ve spolupráci s firmou Coprosys – LEONET s. r. o. zřídila veřejný internet, který je volně dostupný před kulturním domem, prodejnou a v okolí autobusových zastávek střed a váha. Připojení nevyžaduje identifikaci ani registraci. Síť má jméno (SSID) FREEWIFI-LEONET.

Spolky

V obci aktivně pracuje sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Včelaříci a myslivecký spolek.

Kultura

Tradičně se v obci pořádá obecní a myslivecký ples, masopustní průvod, dětský karneval, pouťové posezení, loučení předškoláků s mateřskou školou, loučení školáků se základní školou, turnaj ve volejbale, posezení se seniory, vítání občánků, vánoční jarmark, mikulášská nadílka a jiné akce.

Statistické údaje

Nadmořská výška 550 m.n.m.
Zeměpisná šířka 490 39, 42"
Zeměpisná délka 150 45, 38"
Katastrální rozloha obce 647 ha
Počet rodinných domů 114
Počet rekreačních objektů 48
Počet bytových domů 2

Evidence obyvatel k 1. 1. 2018:

Počet obyvatel 359
z toho muži 186
ženy 173

Pohyb obyvatel v roce 2017:

Narození   2
Zemřelí   3
Přistěhovalí 11
Odstěhovalí 11