Znak a vlajka obce Vítejte v Oudoleni! Fotogalerie Základní informace Historie

ZŠ a MŠ Oudoleň - základní informace

Adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon:

Základní škola 569 642 203
Mateřská škola 777 360 533
Školní kuchyně 777 360 539

E-mail: zsoudolen@seznam.cz

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70997845
Číslo účtu: ČSOB a. s.  181884940/0300
Datová schránka: 3s8mgdg

Ředitelka: Mgr. Dagmar Losenická
Počet zaměstnanců: 10

Počet dětí ve školním roce 2017 - 2018:
Základní škola 1. - 5. ročník: 27
Mateřská škola: 19

Školská rada:

Cílem projektu je podpora slaďování pracovního a rodinného života rodičů dětí mladšího školního věku prostřednictvím zřízení dětského klubu a příměstského tábora při ZŠ Oudoleň. Projektem vzniklá zařízení zajistí rodičům lepší pozici na pracovním trhu poskytnutím péče o jejich děti v době mimo běžnou výuku, v brzkých ranních hodinách, pozdních odpoledních hodinách a v době prázdnin, zatímco se plně soustředí na plnohodnotný výkon svého povolání či hledání lepšího pracovního uplatnění. Nezbytným krokem k realizaci projektu byla rekonstrukce nevyužívaného půdního prostoru, tj příprava prostor pro dětský klub a potažmo i příměstský tábor. Dotační podpora směřuje rovněž na úhradu nákladů spo-jených s provozem zařízení, tj. financování lidských zdrojů a materiálového zabezpečení provozu. Kapacita podporovaného zařízení péče o děti: 15 dětí

zástupce školy Mgr. Vladimíra Stehnová
zástupce rodičů Eva Rosická
zástupce obce Mgr. Blanka Zvolánková

Škola zajišťuje provoz následujících školských zařízení:

Základní škola Oudoleň, Oudoleň 123
Mateřská škola Oudoleň, Oudoleň 123
Školní kuchyň při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 131
Školní jídelna při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 123
Školní družina Oudoleň, Oudoleň 123
Dětský klub Oudoleň, Oudoleň 123

Poplatky

Mateřská škola: příspěvek 100 Kč/měsíčně
Školní družina: příspěvek 30 Kč/měsíčně

Stravné

  do   6 let přesnídávka   7 Kč
  oběd 15 Kč
  svačina   7 Kč
  7 - 10 let oběd 19 Kč
11 - 14 let oběd 21 Kč
nad 15 let oběd 23 Kč

Mateřská škola

 • ve školním roce 2017/2018 je jednotřídní
 • vyučování probíhá podle vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě s prvky programů Začít spolu a Zdravá mateřská škola
 • s dětmi pracují paní učitelky: Mgr. Marta Půžová a Bc. Alžběta Křivská
 • provoz mateřské školy je zajištěn od 6:30 do 15:30 hodin
 • telefonické omluvy dětí do 7:30 hodin na tel. čísle: 777 360 533.

Základní škola

 • ve školním roce 2017/2018 je dvojtřídní: I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída - 3., 4. a 5. ročník
 • vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je stejně jako v předchozích letech zaměřeno na poznávání přírody
 • vyučující: Mgr. Dagmar Losenická (třídní učitelka), Mgr. Vladimíra Stehnová (třídní učitelka), Mgr. Pavla Polívkova, Kateřina Chvojková, DiS., Mgr. Marie Rajnošková
 • první vyučovací hodina začíná v 7.20 hodin
 • ve škole se vyučuje anglický jazyk povinně od 3. ročníku, pro 1. a 2. ročník je kroužek anglického jazyka
 • žáci mají možnost naučit se základům křesťanství v nepovinném předmětu náboženství - výuka v úterý.

Školní družina

 • provoz družiny je denně od 11:00 do 14:00 hodin - vychovatelka - Kateřina Chvojková, DiS.

Dětský klub

 • provoz dětského klubu je denně od 6:30 do 7:00 hodin a od 14:00 do 16:30 hodin. 

Zájmové kroužky

 • flétna - pondělí
 • šachy a deskové hry - pondělí
 • přírodovědný kroužek - úterý
 • aerobic - středa
 • hudebně-pohybový kroužek lidových tradic - čtvrtek
 • čtenářský klub - čtvrtek
 • anglický jazyk  hravou formou (pro 1. a 2. ročník) 

Vyučovací hodiny

  7:20 -   8:05
  8:15 -   9:00
  9:20 - 10:05
10:15 - 11:00
11:10 - 11.55

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

Podzimní prázdniny 26. - 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 26. 2. - 4. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. - 30. 3. 2018

< Předchozí 1 Následující >

< Předchozí 1 Následující >