Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře Oudoleň na jaře

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň

Adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon:

Základní škola 569 642 203, 773 744 816
Mateřská škola 777 360 533
Školní kuchyně 777 360 539

E-mail: zsoudolen@seznam.cz

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 70997845
Číslo účtu: ČSOB 181884940/0300
Datová schránka: 3s8mgdg

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň se účastní projektu v rámci programu:
Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina.

Ředitelka: Mgr. Dagmar Losenická
Počet zaměstnanců: 11

Počet dětí ve školním roce 2016 - 2017:

Základní škola 1. - 5. ročník: 24
Mateřská škola: 24

Školská rada:

zástupce školy Mgr. Vladimíra Stehnová
zástupce rodičů Eva Rosická
zástupce obce Mgr. Blanka Zvolánková

Škola zajišťuje provoz následujících školských zařízení:

Základní škola Oudoleň, Oudoleň 123
Mateřská škola Oudoleň, Oudoleň 123
Školní kuchyň při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 131
Školní jídelna při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 123
Školní družina Oudoleň, Oudoleň 123
Školní klub Oudoleň, Oudoleň 123

Poplatky

Mateřská škola: příspěvek 100 Kč/měsíčně
Školní družina: příspěvek 30 Kč/měsíčně

Stravné

  do   6 let přesnídávka   6 Kč
  oběd 14 Kč
  svačina   6 Kč
  7 - 10 let oběd 18 Kč
11 - 14 let oběd 20 Kč
nad 15 let oběd 22 Kč

Mateřská škola

 • ve školním roce 2016/2017 je jednotřídní
 • vyučování probíhá podle vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě s prvky programů Začít spolu a Zdravá mateřská škola
 • s dětmi pracují paní učitelky: Mgr. Marta Půžová a Bc. Alžběta Křivská
 • provoz mateřské školy je zajištěn od 6:30 do 15:30 hodin
 • telefonické omluvy dětí do 7:30 hodin na tel. čísle: 777 360 533.

Základní škola

 • ve školním roce 2016/2017 je dvojtřídní: I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída - 3., 4. a 5. ročník
 • vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je stejně jako v předchozích letech zaměřeno na poznávání přírody
 • vyučující: Mgr. Dagmar Losenická (třídní učitelka), Mgr. Vladimíra Stehnová (třídní učitelka), Mgr. Pavla Polívkova, Kateřina Chvojková, DiS., a Mgr. Marie Rajnošková
 • první vyučovací hodina začíná v 7.20 hodin
 • ve škole se vyučuje anglický jazyk povinně od 3. ročníku, pro 1. a 2. ročník je kroužek anglického jazyka
 • žáci mají možnost naučit se základům křesťanství v nepovinném předmětu náboženství - výuka v úterý.

Školní družina

 • provoz družiny je denně od 11:00 do 14:00 hodin - vychovatelka - Kateřina Chvojková, DiS.

Školní klub

 • provoz školního klubu je denně od 6:30 do 7:00 hodin a od 14:00 do 16:30 hodin. 

Zájmové kroužky

 • přírodovědný kroužek - pondělí
 • šikovné ruce - pondělí
 • hudebně-pohybový kroužek lidových tradic - úterý
 • šachy - středa
 • anglický jazyk  hravou formou (pro 1. a 2. ročník) - pátek

Vyučovací hodiny

  7:20 -   8:05
  8:15 -   9:00
  9:20 - 10:05
10:15 - 11:00
11:10 - 11.55

Prázdniny ve školním roce 2016/2017

Podzimní prázdniny 26. - 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny 3. 2. 2017
Jarní prázdniny 20. - 26. 2. 2017
Velikonoční prázdniny 13. 4. 2017

starší dokumenty >>

starší dokumenty >>