Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Projekt "Kdo má v Oudoleni, domek, zasadí si stromek"

15.4.2019

     Během posledních 60. - 70. let zmizelo to, co patřilo k tváři české krajiny po staletí - polní cesty, aleje, remízky. Tak zmizela i stará poutní cesta, která vedla přes naši obec k poutnímu kostelu v Sopotech. Zachoval se po ní jen kamenný kříž u tří starých lip a místní název Hraběnčin křížek. Proto se obec ve spolupráci s mateřskou a základní školou a místními spolky rozhodla obnovit cestu k tomuto kříži a vysadit podél cesty alej ovocných stromů starých odrůd.  Obec v rámci projektu také opravila křížek, nechala prořezat lípy a umístila u křížku posezení. Na připravovanou akci jsme získali dotaci z Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny (https://www.fondvysociny.cz/dotace/). Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz) a MAKRO Cash & Carry (www.makro.cz). Zájem oudoleňských občanů a rodáků naprosto předčil naše očekávání, v krátkém čase byly stromy zamluvené i s požadovaným textem na keramické popisky.
     Cesta, kterou jsme k výsadbě stromořadí vybrali, je 500 metrů dlouhá, začíná kousek nad Chaloupkou a končí pod Hraběnčiným křížkem. Z cesty se během několika let stala jen orná půda, obec ji ale nechala zaměřit a v sobotu 6. dubna byla, díky Vám, obnovena. Obyvatelé z 51 čísel popisných či evidenčních vysadili celkem 120 ks stromků z Malochýna: 40 jabloní, 30 hrušní, 30 třešní a 20 slivoní. Cesta se stala viditelnou a její význam se zvýší, pokud jí jako cíl procházky využije více lidí, které přiláká stínem, závětřím, biotopem pro zvířata a pastvou  pro včelstva, ale i lahodnými plody do kompotů a marmelád, nebo jen tak k zakousnutí :) Naším záměrem je vrátit krajině její původní ráz a funkčnost. Budeme moci sledovat změnu, kterou přítomnost ovocných stromů způsobí, a můžeme být inspirováni i k vlastní výsadbě starých odrůd, remízků apod. ve svém okolí. Slova českého odborného spisovatele, redaktora a pedagoga, popularizátora poznatků v oblasti zemědělství Josefa Dumka to krásně vystihují:
    Strom, zvláště pak ovocný, dovede krajinu nejen krášlit, ale jest jako jistina, která nejen úroky vydává, ale sama rok od roku se zvětšuje, každým vysazeným stromem je statek náš cennějším, dražším, o mnohý požitek příjemný.  Kde stromoví ovocné pěstováno, daří se i pilným včelkám, neboť nalézají hojně pastvy, dosti látek ke zpracování na med i vosk se hodících, za to pak opět pomáhají přenášení pelu z květu na květ, že stromoví ovocné je mnohem úrodnější nežli v krajinách, kde včel málo neb nic si nehledí.
      Samotné akci předcházela spousta příprav: namalování aleje dětmi ze základní školy, výroba keramických popisek s paní Lenkou Sedlákovou, dobrovolnice připravily popisky na glazování, alej jsme vytyčili, rodina Stehnova a Blažkova rozměřila jámy k sázení, rodina Benákova a Bačkovských jámy vyvrtala, pan Michal Blažek vyrobil krásné posezení k opravenému křížku, pan Jaromír Petruželka seznámil děti ze základní školy s tím, jak stromy sázet a stříhat.
     Při samotné výsadbě probíhalo vše podle plánu. Všichni účastníci měli připravenou jamku, stromek, 3 kůly a ukázku od pana Petruželky, jak stromek zasadit. A pak už se sázelo a sázelo…. Po výsadbě byla v rámci doprovodného programu připravena naučná stezka podél nové aleje, děti ji absolvovaly s připravenými kartičkami, na které sbíraly razítka. Odměnou jim byla sušenka a pitíčko. Na závěr čekalo na všechny účastníky výborné občerstvení z udírny a teplý čaj.
     Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu akce - zaměstnancům a zastupitelům obce, základní a mateřské škole, sboru dobrovolných hasičů, mysliveckému spolku, TJ Sokolu, Včelaříkům, rodině Blažkových, Stehnových, Bačkovských, Benákových, panu Jaromíru Petruželkovi a Havlíčkově Borové zemědělské a. s.
     Akce se podařila, alej je vysázená a my věříme, že se o ní všichni budeme vzorně starat, aby nám přinesla dobré plody. Mgr. Blanka Zvolánková     
https://www.fondvysociny.cz/dotace/     www.nadacepartnerstvi.cz         www.makro.cz                                                                        

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více