Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Znak a vlajka obce

Znak obce Oudoleň

V zeleném štítě pod zlatým zkráceným klínem s vycházejícím červeným sluncem zlatý štítek se zkříženými černými ostrvemi.

Tento znak se řadí mezi tzv. "mluvící znaky". Klín symbolizuje a vyjadřuje místo, kde se naše obec nachází - v údolí. A tím symbolizuje také název obce - Oudoleň, který vznikl od slova "údolí" (např. v roce 1854 zněl název naší obce Údoleň). Symbol slunce v heraldice značí rozkvět a šťastnou budoucnost. Erb "pánů z Ronova" je vložen do znaku na paměť prvních písemně doložených majitelů zdejšího kraje z roku 1298. Staročeské slovo ostrve označovalo nahrubo otesaný kmen, který se používal zejména v boji místo žebříku ke slézání vysokých středověkých hradeb.

Vlajka obce Oudoleň

Zelený list se žlutým žerďovým klínem s vrcholem na vlajícím okraji. Ve žlutém klínu tři červené žerďové klíny s vrcholy sahajícími do jedné čtvrtiny délky listu a dvě zkřížené červné ostrve.

A jak to všechno bylo?

Všechno začalo na jaře roku 2003. Na schůzi zastupitelstva obce vznesl zastupitel p. Milan Janáček návrh na vytvoření obecních symbolů. Svoji žádost podpořil odkazem na okolní obce a městyse, které tyto symboly zřizovaly za účelem zviditelnění a zvýšení hrdosti občanů na svoji obec.

Zastupitelstvo návrh schválilo a starosta obce p. Augustin pověřil p. Janáčka přípravou obecních symbolů. P. Janáček se spojil s p. Milanem Týmou z Jitkova, předložil mu svoje návrhy a p. Týma je přepracoval podle pravidel heraldiky a vexilologie.

Zastupitelstvo obce vybralo tři znaky a předložilo je k posouzení občanům v obecním referendu. Refendum se konalo 13. a 14. června 2003 současně s referendem o vstupu ČR do EU.

Znak č. 1:

Znak č. 2:

Znak č. 3:

A výsledek referenda? Celkově se referenda zúčastnilo 169 občanů, nejvíce hlasů získal znak č. 1 73 hlasů, znak č. 2 získal 40 hlasů a znak č. 3 získal 52 hlasů, 4 hlasy byly neplatné.

Vítězný návrh znaku spolu s návrhem vlajky, vytvořené také podle návrhu p. Týmy, byly 1. října 2003 zaslány Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha.

Dne 1. prosince 2003 byla obci doručena zamítavá odpověď: z heraldického hlediska je nepřípustné položení barvy na barvu (červený klín v zeleném štítě). Z tohoto důvodu byla provedena změna barev v návrzích a 7. ledna 2004 byly Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha opětovně zaslána žádost o schválení upravených obecních symbolů. Obecní symboly Obce Oudoleň byly podvýborem pro heraldiku a vexilologii schváleny 4. února 2004. Dne 9. června 2004 převzali zástupci obce p. Janáček Milan a Mgr. Stehnová Vladimíra rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky p. Lubomíra Zaorálka o udělení znaku a vlajky Obci Oudoleň.

Podmínky používání symbolů stanoví Vyhláška č. 2/2004 o používání obecních symbolů

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více