Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Sbírka na opravu varhan v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové

24.6.2020

Varhany jako královský nástroj jsou nedílnou součástí každého kostela. Varhany v kostele sv. Víta pocházejí z roku 1734 a prvním varhaníkem byl ustanoven borovský učitel Václav Diviš, který se zasloužil o zřízení prvního chrámového sboru. Ve funkci byl až do roku 1767. To je nejstarší zmínka o varhanách ve farní kronice. Protože farní kroniku psali kronikáři, kteří většinou nebyli odborníky na varhany, jsou v kronice zaznamenávány opravy a údržba varhan většinou s vydanými náklady, což nemusí být vždy vypovídající. Přesto ze záznamů vyplývá, že větší opravy přicházejí v intervalech 20 - 30 let (někdy vlivem okolností po delší době, což se ovšem pak promítá do náročnosti opravy).

V některých obdobích 20. století - vlivem totalit - není kronika tak podrobně vedená. Přesto bych rád zmínil některé opravy varhan. V roce 1904 byly varhany již v takovém stavu, že se na ně prakticky nedalo hrát. Celý rok 1905 probíhala jejich oprava, kterou prováděl Josef Šturma z Pardubic. Roku 1918 byly některé píšťaly z varhan zrekvírovány (zabrány pro vojenské účely). Pak o varhanách není zmínka až do roku 1965, kdy dochází k větší opravě. Poslední oprava varhan proběhla v roce 1992. Tolik zprávy v kronice. Kdo by chtěl o varhanách vědět více, nalezne informace v knize prof. Václava Uhlíře - Varhany královéhradecké diecéze. V posledních několika letech byly poruchy varhan stále častější (vzdušnice, nevracející se klávesy, také problém s pedály), takže v loňském roce rozhodla pastoračního rada farního svazu Velká Losenice a Havlíčkova Borová o jejich opravě a začala příprava. Nakonec bylo rozhodnuto, že opravu varhan provede varhanář ze Sázavy pan Jan Karel (stavěl v r. 1974 nové varhany ve Velké Losenici a v r. 2018 varhany do kaple v Sázavě - práci a část materiálu daroval, v minulých letech v Havlíčkově Borové prováděl drobné opravy varhan). K posouzení stavu varhan a odbornému dohledu nad opravou byl přizván diecézní organolog (organologie – nauka o varhanách) prof. Václav Uhlíř.

Oprava varhan bude stát 265 000 korun a dle smlouvy musí být dokončena do konce letošního roku (půjde-li vše bez problému, bude to jistě dříve). Varhany především doprovázejí liturgické obřady (mše svaté, svatby, křty, 1. svaté přijímání, sv. biřmování, apod.), ale všichni víte, že v kostele jsou také koncerty nebo např. živý betlém, apod.

Chcete-li přispět na opravu varhan, budeme vděčni. Je to možné při sbírkách v kostele (na ten účel vyhlášených) nebo na účet farnosti č. ú. 3049440/0300 s poznámkou „Oprava varhan“.

Pán Bůh zaplať všem dárcům. Daniel Kolář, farář, excurrendo administrátor farnosti Havlíčkova Borová

Anketa

Navštívili jste nebo navštívíte o prázdninách letní kino?
3
1
3
1
8

Historie anket

Náhodné foto

Výlov rybníka Kašparák 22. 10. 2011

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více