Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

ZŠ a MŠ Oudoleň - základní informace

Adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon:

Základní škola  569 642 203, 773 744 816 
Mateřská škola  777 360 533
Školní kuchyně   777 360 539

E-mail: skola@oudolen.cz

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 70997845
Číslo účtu: ČSOB a. s.  181884940/0300
Datová schránka: 3s8mgdg

Pověřený zástupce ředitele: Mgr. Vladimíra Stehnová
Počet zaměstnanců: 9

Počet dětí ve školním roce 2019 - 2020:
Základní škola 1. - 5. ročník: 29
Mateřská škola: 21

Školská rada:

 - zástupce pedagogů:  Mgr. Vladimíra Stehnová 
 - zástupce rodičů:   Eva Rosická
 - zástupce obce:  Mgr. Anna Janáčková

Škola zajišťuje provoz následujících školských zařízení:
Základní škola Oudoleň, Oudoleň 123
Mateřská škola Oudoleň, Oudoleň 123
Školní kuchyň při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 131
Školní jídelna při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 123
Školní družina Oudoleň, Oudoleň 123

Poplatky:
Mateřská škola: příspěvek 100 Kč/měsíčně. 
Školní družina: příspěvek 60 Kč/měsíčně.

Stravné:

   do   6 let  přesnídávka     7 Kč 
   oběd  15 Kč
   svačina    7 Kč
   7 - 10 let   oběd  19 Kč
 11 - 14 let   oběd  21 Kč
  nad 15 let  oběd  23 Kč


Mateřská škola:

 • ve školním roce 2019/2020 je jednotřídní
 • vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě s tématy Lidská krása, Krása domova, Krása přátelství, Krása přírody, Krása fantazie a kouzel, Krása věcí a s prvky programu Začít spolu - centra aktivit
 • s dětmi pracují paní učitelky: Mgr. Marta Půžová a Bc. Alžběta Čermáková, DiS.
 • provoz mateřské školy je zajištěn od 6.30 do 16.00 hodin
 • telefonické omluvy dětí do 7.30 hodin na tel. čísle: 777 360 533.

Základní škola:

 • ve školním roce 2019/2020 je trojtřídní: I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída - 3. ročník, III. třída - 4. a 5. ročník
 • vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je stejně jako v předchozích letech zaměřeno na poznávání přírody
 • vyučující: Mgr. Vladimíra Stehnová (třídní učitelka), Mgr. Pavla Polívková (třídní učitelka), Kateřina Chvojková, DiS.
 • první vyučovací hodina začíná v 7.20 hodin
 • ve škole se vyučuje anglický jazyk povinně od 3. ročníku, pro 1. a 2. ročník je kroužek anglického jazyka
 • žáci mají možnost naučit se základům křesťanství v nepovinném předmětu náboženství.

Školní družina:

 • provoz družiny je denně, dopoledne od 6.30 do 7.00 hodin, odpoledne od 11.00 do 15.30 hodin - vychovatelka - Kateřina Chvojková, DiS.

Zájmové kroužky:  

Pondělí  Badatelský (3. - 5. ročník)  12.20 - 13.50
 Flétna (začátečníci, 1x za 14 dní)  12.30 - 13.00
 Úterý  Anglický jazyk (1. ročník)  12.00 - 12.30
 Náboženství (1. - 2. ročník)  12.45 - 13.15
 Náboženství (3. ročník)  13.15 - 13.45
 Náboženství (4. - 5. ročník)  13.45 - 14.15
 Flétna (pokročilí, 1x za 14 dní)  15.30 - 16.00
 Středa  Anglický jazyk (2. ročník)  11.10 - 11.45
 Šachy (začátečníci, mírně pokročilí)  12.15 - 13.00
 Šachy (pokročilí)  13.00 - 13.50
 Čtvrtek  Hudebně pohybový kroužek lidových tradic   15.00 - 16.00
 Pátek  Hravá angličtina (3. - 5. ročník)  12.20 - 13.50

 

Vyučovací hodiny:

   7.20   -     8.05 
   8.15  -    9.00
   9.20  -  10.05
 10.15  -  11.00
 11.10  -  11.55


 Prázdniny ve školním roce 2019/2020:

 Podzimní prázdniny:  29. - 30. 10. 2019
 Vánoční prázdniny:  23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 
 Pololetní prázdniny:  31. 1. 2020
 Jarní prázdniny:  9. 3. - 15. 3. 2020
 Velikonoční prázdniny:   9. 4. 2020
 Hlavní prázdniny  1. 7. - 31. 8. 2020

      Cílem projektu je podpora slaďování pracovního a rodinného života rodičů dětí mladšího školního věku prostřednictvím zřízení dětského klubu a příměstského tábora při ZŠ Oudoleň. Projektem vzniklá zařízení zajistí rodičům lepší pozici na pracovním trhu poskytnutím péče o jejich děti v době mimo běžnou výuku, v brzkých ranních hodinách, pozdních odpoledních hodinách a v době prázdnin, zatímco se plně soustředí na plnohodnotný výkon svého povolání či hledání lepšího pracovního uplatnění. Nezbytným krokem k realizaci projektu byla rekonstrukce nevyužívaného půdního prostoru, tj příprava prostor pro dětský klub a potažmo i příměstský tábor. Dotační podpora směřuje rovněž na úhradu nákladů spojených s provozem zařízení, tj. financování lidských zdrojů a materiálového zabezpečení provozu. Kapacita podporovaného zařízení péče o děti: 15 dětí.

Koronavirus

Anketa

Nosíte roušku nebo respirátor?
18
1
3

Historie anket

Náhodné foto

Oslavy 40 let od založení Požární stanice Chotěboř

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více