Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

ZŠ a MŠ Oudoleň - základní informace

Adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon:

Základní škola  569 642 203, 773 744 816 
Mateřská škola  777 360 533
Školní kuchyně   777 360 539

E-mail: zsoudolen@seznam.cz

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 70997845
Číslo účtu: ČSOB a. s.  181884940/0300
Datová schránka: 3s8mgdg

Ředitelka: Mgr. Dagmar Losenická
Počet zaměstnanců: 10

Počet dětí ve školním roce 2018 - 2019:
Základní škola 1. - 5. ročník: 32
Mateřská škola: 22

Školská rada:

 - zástupce školy:  Mgr. Vladimíra Stehnová 
 - zástupce rodičů:   Eva Rosická
 - zástupce obce:  Mgr. Blanka Zvolánková

 

Škola zajišťuje provoz následujících školských zařízení:
Základní škola Oudoleň, Oudoleň 123
Mateřská škola Oudoleň, Oudoleň 123
Školní kuchyň při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 131
Školní jídelna při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 123
Školní družina Oudoleň, Oudoleň 123

Poplatky:
Mateřská škola: příspěvek 100 Kč/měsíčně. 
Školní družina: příspěvek 60 Kč/měsíčně.

Stravné:

   do   6 let  přesnídávka     7 Kč 
   oběd  15 Kč
   svačina    7 Kč
   7 - 10 let   oběd  19 Kč
 11 - 14 let   oběd  21 Kč
  nad 15 let  oběd  23 Kč

 

Mateřská škola:

 • ve školním roce 2018/2019 je jednotřídní
 • vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě s tématem Čtyři království (Vzduch, Voda, Slunce a Půda) a s prvky programů Začít spolu - centra aktivit
 • s dětmi pracují paní učitelky: Mgr. Marta Půžová a Bc. Alžběta Křivská
 • provoz mateřské školy je zajištěn od 6:30 do 15:30 hodin
 • telefonické omluvy dětí do 7:30 hodin na tel. čísle: 777 360 533.

Základní škola:

 • ve školním roce 2018/2019 je dvojtřídní: I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída - 3., 4. a 5. ročník
 • vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je stejně jako v předchozích letech zaměřeno na poznávání přírody
 • vyučující: Mgr. Dagmar Losenická (třídní učitelka), Mgr. Vladimíra Stehnová (třídní učitelka), Mgr. Pavla Polívkova, Kateřina Chvojková, DiS., Petra Nová, Bc. Lenka Kohoutová.
 • první vyučovací hodina začíná v 7.20 hodin
 • ve škole se vyučuje anglický jazyk povinně od 3. ročníku, pro 1. a 2. ročník je kroužek anglického jazyka
 • žáci mají možnost naučit se základům křesťanství v nepovinném předmětu náboženství - výuka v úterý.

Školní družina:

 • provoz družiny je denně dopoledne od 6.30 - 7.00 hodin, odpoledne: pondělí - středa od 11:00 do 16:00 hodin, čtvrtek - pátek od 11.00 do 15.30 hodin - vychovatelka - Kateřina Chvojková, DiS.

Zájmové kroužky:

 • flétna
 • šachy
 • přírodovědný kroužek
 • hudebně-pohybový kroužek lidových tradic
 • čtenářský klub
 • anglický jazyk  hravou formou (pro 1. a 2. ročník) 
 • šikovné ruce
 • stolní tenis

Vyučovací hodiny:

   7:20   -     8:05 
   8:15  -    9:00
   9:20  -  10:05
 10:15  -  11:00
 11:10  -  11.55


 Prázdniny ve školním roce 2018/2019:

 Podzimní prázdniny:  29. - 30. 10. 2018
 Vánoční prázdniny:  22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
 Pololetní prázdniny:  1. 2. 2019
 Jarní prázdniny:  4. 3. - 10. 3. 2019
 Velikonoční prázdniny:   18. 4. 2019
 Hlavní prázdniny  29. 6. - 1. 9. 2019

      Cílem projektu je podpora slaďování pracovního a rodinného života rodičů dětí mladšího školního věku prostřednictvím zřízení dětského klubu a příměstského tábora při ZŠ Oudoleň. Projektem vzniklá zařízení zajistí rodičům lepší pozici na pracovním trhu poskytnutím péče o jejich děti v době mimo běžnou výuku, v brzkých ranních hodinách, pozdních odpoledních hodinách a v době prázdnin, zatímco se plně soustředí na plnohodnotný výkon svého povolání či hledání lepšího pracovního uplatnění. Nezbytným krokem k realizaci projektu byla rekonstrukce nevyužívaného půdního prostoru, tj příprava prostor pro dětský klub a potažmo i příměstský tábor. Dotační podpora směřuje rovněž na úhradu nákladů spojených s provozem zařízení, tj. financování lidských zdrojů a materiálového zabezpečení provozu. Kapacita podporovaného zařízení péče o děti: 15 dětí.

Anketa

S čím máte nejvíc spojené léto?
1
0
0

Historie anket

Náhodné foto

Posezení se seniory 2010

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více