Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

ZŠ a MŠ Oudoleň - základní informace

Adresa organizace:

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon:

Základní škola  569 642 203, 773 744 816 
Mateřská škola  777 360 533
Školní kuchyně   777 360 539

E-mail: zsoudolen@seznam.cz

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 70997845
Číslo účtu: ČSOB a. s.  181884940/0300
Datová schránka: 3s8mgdg

Ředitelka: Mgr. Dagmar Losenická
Počet zaměstnanců: 10

Počet dětí ve školním roce 2018 - 2019:
Základní škola 1. - 5. ročník: 32
Mateřská škola: 22

Školská rada:

 - zástupce školy:  Mgr. Vladimíra Stehnová 
 - zástupce rodičů:   Eva Rosická
 - zástupce obce:  Mgr. Blanka Zvolánková


Škola zajišťuje provoz následujících školských zařízení:

Cílem projektu je podpora slaďování pracovního a rodinného života rodičů dětí mladšího školního věku prostřednictvím zřízení dětského klubu a příměstského tábora při ZŠ Oudoleň. Projektem vzniklá zařízení zajistí rodičům lepší pozici na pracovním trhu poskytnutím péče o jejich děti v době mimo běžnou výuku, v brzkých ranních hodinách, pozdních odpoledních hodinách a v době prázdnin, zatímco se plně soustředí na plnohodnotný výkon svého povolání či hledání lepšího pracovního uplatnění. Nezbytným krokem k realizaci projektu byla rekonstrukce nevyužívaného půdního prostoru, tj příprava prostor pro dětský klub a potažmo i příměstský tábor. Dotační podpora směřuje rovněž na úhradu nákladů spo-jených s provozem zařízení, tj. financování lidských zdrojů a materiálového zabezpečení provozu. Kapacita podporovaného zařízení péče o děti: 15 dětí

Základní škola Oudoleň, Oudoleň 123
Mateřská škola Oudoleň, Oudoleň 123
Školní kuchyň při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 131
Školní jídelna při ZŠ Oudoleň, Oudoleň 123
Školní družina Oudoleň, Oudoleň 123

Poplatky

Mateřská škola: příspěvek 100 Kč/měsíčně. 
Školní družina: příspěvek 60 Kč/měsíčně.

Stravné

   do   6 let  přesnídávka     7 Kč 
   oběd  15 Kč
   svačina    7 Kč
   7 - 10 let   oběd  19 Kč
 11 - 14 let   oběd  21 Kč
  nad 15 let  oběd  23 Kč

Mateřská škola

 • ve školním roce 2018/2019 je jednotřídní
 • vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě s tématem Čtyři království (Vzduch, Voda, Slunce a Půda) a s prvky programů Začít spolu - centra aktivit
 • s dětmi pracují paní učitelky: Mgr. Marta Půžová a Bc. Alžběta Křivská
 • provoz mateřské školy je zajištěn od 6:30 do 15:30 hodin
 • telefonické omluvy dětí do 7:30 hodin na tel. čísle: 777 360 533.

Základní škola

 • ve školním roce 2018/2019 je dvojtřídní: I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída - 3., 4. a 5. ročník
 • vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je stejně jako v předchozích letech zaměřeno na poznávání přírody
 • vyučující: Mgr. Dagmar Losenická (třídní učitelka), Mgr. Vladimíra Stehnová (třídní učitelka), Mgr. Pavla Polívkova, Kateřina Chvojková, DiS., Petra Nová, Bc. Lenka Kohoutová.
 • první vyučovací hodina začíná v 7.20 hodin
 • ve škole se vyučuje anglický jazyk povinně od 3. ročníku, pro 1. a 2. ročník je kroužek anglického jazyka
 • žáci mají možnost naučit se základům křesťanství v nepovinném předmětu náboženství - výuka v úterý.

Školní družina

 • provoz družiny je denně dopoledne od 6.30 - 7.00 hodin, odpoledne: pondělí - středa od 11:00 do 16:00 hodin, čtvrtek - pátek od 11.00 do 15.30 hodin - vychovatelka - Kateřina Chvojková, DiS.

Zájmové kroužky

 • flétna
 • šachy
 • přírodovědný kroužek
 • hudebně-pohybový kroužek lidových tradic
 • čtenářský klub
 • anglický jazyk  hravou formou (pro 1. a 2. ročník) 
 • šikovné ruce
 • stolní tenis

Vyučovací hodiny

   7:20   -     8:05 
   8:15  -    9:00
   9:20  -  10:05
 10:15  -  11:00
 11:10  -  11.55

Prázdniny ve školním roce 2018/2019

 Podzimní prázdniny:  29. - 30. 10. 2018
 Vánoční prázdniny:  22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
 Pololetní prázdniny:  1. 2. 2019
 Jarní prázdniny:  4. 3. - 10. 3. 2019
 Velikonoční prázdniny:   18. 4. 2019

 

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více