Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

3.2.2012

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení obecního úřadu obce, na jejímž katastrálním území dřevina roste. Rozhodnutí o povolení se vydává ve správním řízení. Žádosti o povolení ke kácení se mohou předložit na tiskopise uvedeném v příloze.

O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet. Bude – li o povolení žádat jiná osoba, než výše uvedené osoby, je nutné předložit plnou moc vlastníka pozemku, k zastupování v řízení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a souhlas vlastníka pozemku.

Bez povolení může pokácet dřevinu fyzická osoba nebo právnická osoba, která je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste, a to pouze v případě, že se jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty a porosty stromů o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se o povolení ke kácení nežádá, ani se neoznamuje. 
Podle nové vyhlášky může bez povolení vlastník pozemku pokácet ovocnou dřevinu rostoucí na pozemku v zastavěném území obce evidovaním v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Dřevina nesmí být součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a nesmí se jednat o památný strom.  

O povolení se musí požádat v případě kácení stromořadí. Stromořadí je definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady některý strom, stále se jedná o stromořadí. Povolení je třeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm.

Na památné stromy se možnost kácení bez povolení nevztahuje.

Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce, není povolení ke kácení rovněž třeba. V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem příslušné obci, která je může pozastavit, omezit či zakázat. Toto písemné oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Uvedený oznamovací režim platí stejně pro fyzické i právnické osoby.

Při vyplňování formuláře žádosti o povolení ke kácení je nezbytné:

  • uvádět aktuální parcelní čísla pozemků, na nichž dřeviny rostou

  • uvádět obvod kmene

  • v případě složitější lokalizace místa růstu dřevin použít pro jejich zakreslení kopie pozemkové mapy.

Legislativu upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Soubory ke stažení

Anketa

Měly by být přilby povinné pro všechny cyklisty?
3
3

Historie anket

Náhodné foto

Výtvarná soutěž 2020

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více