Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1.  Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Obec Oudoleň

 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  § 1
  Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
  § 2
  (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

 3. Popis organizační struktury povinného subjektu
  starostka - Mgr. Blanka Zvolánková
  místostarosta - Pavel Veselý
  referentka - Dana Zelenková
  účetní - Jaroslava Ondráčková
  provozní zaměstnanec - Michal Blažek

 4. Kontaktní spojení
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Obecní úřad Oudoleň
  Oudoleň 123
  582 24 Oudoleň

  4.2 Adresa pro osobní návštěvu
  Obecní úřad Oudoleň
  Oudoleň 123
  582 24 Oudoleň

  4.3 Telefonní čísla
  obec - 569 642 201, 773 744 815
  starostka - 732 635 540
  místostarosta - 776 823 648

  4.4 ID datové schránky
  ms5cvg

  4.5 Adresa e-podatelny
  obec@oudolen.cz

  4.6 Adresa internetové stránky
  http://www.oudolen.cz

 5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
  215945167/0300
  102703292/0300
  3655068309/0800

 6. Identifikační číslo organizace (IČO)
  00267996

 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
  CZ00267996

 8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
  Složka: Úřední deska obce

 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
  Osobně v kanceláři OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na adrese: obec@oudolen.cz

 10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
  Osobně v kanceláři OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na adrese: obec@oudolen.cz

 11. Místo a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjekt
  Osobně v kanceláři OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na: obec@oudolen.cz

 12. Formuláře
  Osobně v kanceláři OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na: obec@oudolen.cz

 13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
  Složka: Řešení životních situací 
 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje
  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  - zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 2. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Náklady na pořízení kopií:
  - pořízení jednostranné kopie formátu A4 - 3 Kč
  - pořízení oboustranné kopie formátu A4 - 6 Kč

 3. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
  Složka: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 1. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
  Základní škola a Mateřská škola Oudoleň

  Adresa: Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň
  IČO:  70997845

  Obecní knihovna Oudoleň
  Adresa: Oudoleň 131, 582 24 Oudoleň

  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Oudoleň
  Adresa: Oudoleň 131, 582 24 Oudoleň

Anketa

Měly by být přilby povinné pro všechny cyklisty?
3
3

Historie anket

Náhodné foto

Zdravé stromy pro zítřek

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více