Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě

26.1.2006
1. Úplný oficiální název povinného subjektu Obec Oudoleň
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
3. Popis organizační struktury povinného subjektu

starosta - Ivo Béna
místostarostka - Mgr. Blanka Zvolánková
referentka - Dana Zelenková
účetní - Jaroslava Ondráčková
provozní zaměstnanec - Zdeněk Benc

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e-podatelna

Obecní úřad Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň
Tel., fax: 569 642 201, 773 744 815
ID datové schránky: ms5cvg
E-mail: obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti 215945167/0300, 102703292/0300
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00267996
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00267996
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok úřední deska obce
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

osobně v kanceláři OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na adresu obec@oudolen.cz

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

osobně v kanceláři OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na adresu obec@oudolen.cz

11. Místo a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu.  osobně v kanceláři OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na adresu obec@oudolen.cz
12. Formuláře osobně v kanceláři OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na adresu obec@oudolen.cz
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

složka Řešení životních situací

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje.

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 565/1990 Sb., o přestupcích

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na pořízení kopií:

- pořízení jednostranné kopie formátu A4 - 3 Kč
- pořízení oboustranné kopie formátu A4 - 6 Kč.

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací úřední deska obce
17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Adresa: Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň
IČO:  70997845

Obecní knihovna Oudoleň
Adresa: Oudoleň 131, 582 24 Oudoleň

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Oudoleň
Oudoleň 131, 582 24 Oudoleň

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více