Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance

29.3.2021

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE
v souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.
V souladu s čl. 13 Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

Správce údajů:  Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň,  IČO 00267996, e-mail: obec@oudolen.cz, telefon: 773 744 815

Kontakty na správce najdete na: https://www.oudolen.cz/kontakt

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy testování zaměstnanců na nemoc COVID-19.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Bc. Alena Hostašová, email: alena.hostasova@sms-sluzby.cz, tel.: 604 989 665.

Osobní údaje zpracováváme k účelu na základě evidence testovaných osob a evidence výsledků testů zajistit povinnost neumožnit na pracovišti přítomnost netestovaných osob a tím k omezit šíření viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID-19.

Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) ON, která se vztahuje na správce, a v případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také čl. 9 odst 2. písm. i) ON, tedy že zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19[1]  a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021 pod č. j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN, kterým se nařizuje veřejným zaměstnavatelům, kteří mají méně než 50 zaměstnanců, zajistit testování zaměstnanců na COVID-19.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, číslo pojištěnce (rodné číslo), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu, informace o výjimce z povinného testování.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 90 dnů.

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Mohou být zpřístupněny pouze oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Informace o zpracování osobních údajů obcí naleznete také zde: https://www.oudolen.cz/obecni-urad/informace-podle-zakona-106-1999-sb/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju


[1] m) příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19.

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více