Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Oslava Dne učitelů

3.5.2015

Ve čtvrtek 26. března jsme si připomně­li nadcházející svátek těch, kteří vyučují a vychovávají naše děti – svátek učitelů. V České republice je určen na 28. břez­na, kdy se slaví výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského, kte­rý položil základy moderního vyučová­ní. Zástupci obce pozvali do zasedací místnosti obecního úřadu všechny uči­tele ze základní a mateřské školy a vy­jádřili jim upřímné poděkování za vel­mi zodpovědnou a náročnou práci, kte­rou pro všechny žáky dělají. Máme ra­dost z toho, že v Oudoleni stále působí jak mateřská, tak i základní škola. Kdy­by tyto instituce zanikly, život v obci by uvadal. Výuka probíhá na vysoké úrov­ni, ve třídách s menším počtem žáků je možno uplatnit individuální přístup, kte­rý v dnešní době potřebujeme. Ve ves­nických školách panuje rodinná atmo­sféra a též přátelský kolektiv. Naši učite­lé zapojují děti i do bohaté mimoškol­ní činnosti – hry, soutěže, výlety, exkur­ze a příprava programů pro obecní akce. Proto si naší školy opravdu vážíme a bu­deme se snažit o dobrou spolupráci.

Jsme moc rádi, že pedagogové s námi strávili velmi milé a příjemné chvíle, kte­ré byly naplněné povídáním o sice ná­ročném, ale krásném a tvořivém kantor­ském povolání.

Všem učitelům, bychom chtěli i tou­to cestou popřát hodně zdraví, štěstí, úspěchů, mnoho hodných žáků, kte­ří se budou rádi učit, a zároveň i odpo­vědné rodiče, se kterými se bude dob­ře spolupracovat. Blanka Zvolánková

Anketa

Zavařujete, ať už svoji nebo koupenou, úrodu?
3
0
1

Historie anket

Náhodné foto

SDH 2016

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více