Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Územní plán Oudoleň - návrhy na změny

27.9.2017

     Upozornění všem občanům Obce Oudoleň, fyzickým a právnickým osobám, kteří mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Oudoleň.

     Výše uvedení jsou dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění, oprávněni podat návrh na změnu územního plánu Oudoleň.
     Územní plán Oudoleň nabyl účinnosti dne 28. 12. 2009, změna č. 1 ÚP Oudoleň nabyla účinnosti dne 03. 12. 2014.
     Dle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pořizovatel územního plánu (MěÚ Chotěboř, oddělení ÚP, GIS a PP) nejpozději do čtyř let po vydání územního plánu, a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předloží zastupitelstvu obce Zprávu o uplatňování územního plánu Oudoleň v uplynulém období. Tato zpráva musí být nejdříve projednána s dotčenými orgány a krajským úřadem, upravena podle jejich požadavků a teprve následně předložena ke schválení Zastupitelstvu obce Oudoleň.
     Předchozí Zprávu o uplatňování ÚP Oudoleň schválilo Zastupitelstvo obce Oudoleň dne 13. 12. 2013. Další Zpráva musí být schválena Zastupitelstvem obce Oudoleň do 13. 12. 2017. Součástí zprávy mohou být i pokyny k provedení změny ÚP Oudoleň.

     Návrhy na případné změny územního plánu Oudoleň předkládejte do 29. 9. 2017 na Obecní úřad Oudoleň. Formulář žádosti je uveden v příloze, je možné si ho také vyzvednou na obecním úřadě.

     Upozorňujeme zároveň na § 55 odst. 4 stavebního zákona, kdy další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Návrh na změnu územního plánu Oudoleň musí dle § 46 zákona č. 183/2006 Sb. obsahovat:

  1. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinný údaj kontaktní telefon), včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce;
  2. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce;
  3. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele;
  4. Důvody pro pořízení změny;
  5. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu *.

    

Územní plán Oudoleň včetně změny č. 1 je k nahlédnutí na následujících místech:

  1. Obecní úřad Oudoleň
  2. Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP, GIS a PP, Klášterní 267, Chotěboř
  3. http://chotebor.cz/oudolen/ds-1064/archiv=0&p1=11661
  4. Městský úřad Chotěboř, stavební úřad, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř.

     

     Podrobnější informace o připravované Zprávě o uplatňování územního plánu Oudoleň v uplynulém období podá Ing. Pecnová (pecnova@chotebor.cz), odd. ÚP, GIS a PP, MěÚ Chotěboř, tel. 569 641 143.

*Podle § 45 zákona č. 183/2006 Sb. odst. 4 může obec podmínit pořízení změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem, pokud je pořízení změny vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele.“  

Soubory ke stažení

Anketa

Co dáváte dětem za vysvědčení?
3
3
5
11

Historie anket

Náhodné foto

Kouzelník ve škole

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více