Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva dne 2.12.2005

26.1.2006

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil další průběh jednání.

Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 9 členů obecního zastupitelstva, a to: p. Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Ondráček Miroslav, p. Rosický Miloš, pí. Milichovská Irena, pí. Stehnová Vladimíra, p. Janáček Milan, p. Benc Zdeněk a p. Jonáš Ladislav.
Omluveni: 0
Zasedání bylo schopno se usnášet.
Jednání bylo řízeno, dle předem schváleného řádu a programu.
Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí. Zelenková Dana, ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Jonáš Ladislav a p. Stránský Pavel.

Program jednání:

 1. P. Augustin přivítal členy obecního zastupitelstva a seznámil je s programem zasedání.
 2. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schválilo zřízení školské rady při Základní škole Oudoleň, stanovilo počet jejich členů na 3 a schválilo volební  řád školské rady.
 3. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí Oddílu stolního tenisu při TJ Sokol Oudoleň o příspěvek na Turnaj ve stolním tenise dne 25. 12. 2005 ve výši 1.000,- Kč, příspěvek bude poskytnut nepeněžní formou, tj. úhradou potravinových balíčků pro účastníky turnaje.
 4. Dále obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. K., Oudoleň  o pokácení 1 ks břízy na vlastním pozemku.
 5. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s možností čerpání dotací na projekt Obnova centra obce Oudoleň, v současné době pro tento projekt není žádný vhodný dotační titul.
 6. Dále bylo obecní zastupitelstvo seznámeno s informacemi o vysokorychlostních přístupech k internetu, obecní zastupitelstvo potvrzuje zájem obce o využívání sítě internet a zřízení přípojného bodu v naší obci.

U S N E S E N Í

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň
ze  dne  2.12. 2005

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 • zřízení školské rady při Základní škole Oudoleň, stanovilo počet jejich členů na 3 a schválilo volební  řád školské rady.
 • žádost Oddílu stolního tenisu při TJ Sokol Oudoleň o příspěvek na Turnaj ve stolním tenise dne 25. 12. 2005 ve výši 1.000,- Kč, příspěvek bude poskytnut nepeněžní formou, tj. úhradou potravinových balíčků pro účastníky turnaje.
 • žádost p. K., Oudoleň a pokácení 1 ks břízy na vlastním pozemku.

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 • p. A.  J. a pí. A.  Z. , Oudoleň opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou – bude se řešit na jaře 2006
 • p. Bencovi a p. Rosickému do 30.11.2005 odstranit závady uvedené v Protokolu o odborné technické kontrole tělocvičného nářadí a náčiní používaného v tělocvičně místní Sokolovny.

Z minulého zasedání trvá:

 • p. Stránskému P. vést jednání s pí. Horákovou Marií, týkající se pohledávky na pozemku p.č. 177/7 .

Zapisovatel:
Zelenková Dana

Starosta obce:   
Augustin Václav

Ověřovatelé zápisu:
Jonáš Ladislav
Stránský Pavel

Anketa

Co dáváte dětem za vysvědčení?
3
3
5
11

Historie anket

Náhodné foto

Velikonoční pečení a zdobení perníčků

Počasí

Počasí

Novinky e-mailem

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více