Obec Oudoleň
česky english deutsch

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva dne 15.12.2005

26.1.2006

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil další průběh jednání.

Dle prezentační listiny bylo v úvodu jednání přítomno 8 členů obecního zastupitelstva, a to: p. Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Rosický Miloš, pí. Milichovská Irena, pí. Stehnová Vladimíra, p. Janáček Milan, p. Benc Zdeněk a p. Jonáš Ladislav.
Omluveni: 1
Zasedání bylo schopno se usnášet.
Jednání bylo řízeno, dle předem schváleného řádu a programu.
Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí. Zelenková Dana, ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Janáček Milan a p. Benc Zdeněk.

Program jednání:

 1. P. Augustin přivítal členy obecního zastupitelstva a seznámil je s programem zasedání.
 2. P. Benc a p. Rosický odstranil závady uvedené v Protokolu o odborné technické kontrole tělocvičného nářadí a náčiní používaného v tělocvičně místní Sokolovny.
 3. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2006.
 4. Obecní zastupitelstvo projednalo znovu Vyhlášku o místních poplatcích č. 2/2005, ve které dochází ke změně poplatku v čl. 27 odst. 2 písm. a) z částky 240,- Kč za kalendářní rok. Nové znění vyhlášky bude vyvěšeno na obecní nástěnce od 15. 12. - 30. 12. 2005.
 5. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na rok 2007-2009.
 6. Obecní zastupitelstvo schválilo nákup pozemku p. č. 749/3 o výměře 38 m2 od pí. B. J., Oudoleň a prodej pozemku p. č. 778/2 o výměře 18 m2 p. ing. T. Z.
 7. Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 300,- Kč pro Myslivecké sdružení Oudoleň na tombolu na Myslivecký ples.
 8. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s výsledky laboratorního rozboru vody z obecního vodovodu, voda z Březiny vyhovuje požadavků pitné vody, voda z Olšiny nevyhovuje z důvodu nízkého Ph.
 9. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s rozhodnutím Městského úřadu v Přibyslavi o odstranění stavby – plotu mezi čp. 68 a 67.
 10. Obecní zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu.

U S N E S E N Í

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň
ze dne 15.12.2005

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 • rozpočet na rok 2006
 • rozpočtový výhled na rok 2007-2009
 • nákup pozemku p. č. 749/3 o výměře 38 m2 od pí. B. J., Oudoleň a prodej pozemku p. č. 778/2 o výměře 18 m2 p. ing. T. Z..
 • příspěvek ve výši 300,- Kč pro Myslivecké sdružení Oudoleň na tombolu na Myslivecký ples

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 • p. A. J. a pí. A.  Z., Oudoleň opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou – bude se řešit na jaře 2006

Z minulého zasedání trvá:

 • p. Stránskému P. vést jednání s pí. Horákovou Marií, týkající se pohledávky na pozemku p.č. 177/7.

Zapisovatel:
Zelenková Dana

Starosta obce:
Augustin Václav

Ověřovatelé zápisu:
Janáček Milan
Benc Zdeněk

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více